Một điều mà nhiều người thừa nhận là McDonald’s đã tạo ra một trong những mô hình kinh doanh vĩ đại nhất.