Việt Nam đang trở thành mảnh đất màu mỡ của các doanh nghiệp bán lẻ cả trong và ngoài nước, nhưng thay vì cạnh tranh nhau bằng những siêu thị lớn, các “ông lớn” trong ngành bán lẻ đang cạnh tranh với nhau bằng những cửa hàng tiện ích nhỏ bé.