Để có tiền chơi chứng khoán, kinh doanh vàng, giám đốc phòng giao dịch đã thuyết phục khách gửi tiền rồi dùng thủ đoạn rút ra phục vụ mục đích cá nhân.