Giống như câu chuyện tháp Babel trong kinh thánh, tham vọng hợp nhất của châu Âu đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì các cư dân đang không có chung tiếng nói chính trị trong những vấn đề khẩn cấp hiện nay.