Ngoài các biện pháp ngăn chặn hiện tượng “cưa đôi thuế”, các chuyên gia cho rằng cần có chính sách hỗ trợ dài hạn với doanh nghiệp (DN) chuyển đổi từ hộ kinh doanh, đặc biệt là cắt giảm các thủ tục và hỗ trợ thuế...