Nông sản Việt Nam đang có cơ hội rất lớn sau 1 - 2 năm nữa khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, các dòng thuế dần hạ về 0%