Với hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đang phát triển chậm lại, thời gian trở nên gấp gáp cho các nhà hoạch định chính sách để vực dậy tăng trưởng trong nước trước khi Washington tung một đòn “knock-out” thổi bay tất cả mọi thứ.