Dự trữ cà phê tại các nước sản xuất cà phê chủ chốt có thể khiến thị trường cà phê đối mặt với đợt tăng giá mạnh, Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) cảnh báo.