Quỹ đầu tư mạo hiểm cần trở thành cốt lõi của “hệ sinh thái” khởi nghiệp.