Làm thế nào để giảm tối đa thiệt hại cho những cổ đông, người lao động trong DN khi lãnh đạo DN hoặc pháp nhân bị khởi tố hình sự? Đây là nội dung còn rất nhiều ý kiến băn khoăn khi Quốc hội xây dựng Bộ luật Hình sự sửa đổi.