Dù cái tên gắn với chữ “đường” nhưng phần lớn doanh thu, lợi nhuận của CTCP Đường Quảng Ngãi lại đến từ mảng sữa đậu nành. Dù vậy, doanh nghiệp này cũng đang gặp những thách thức không nhỏ trong việc tìm ra hướng đi mới trong bối cảnh ngày càng bị lấn át bởi các sản phẩm thay thế.