Sau khi phân tích diễn biến tình hình giá cả tháng 8/2015, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – VCBS dự báo CPI tháng 9 sẽ không tăng hoặc tăng nhẹ 0,2-0,26% so với cùng kỳ.