Theo khảo sát lương năm 2015 của tờ Gulf Business, mức lương trung bình tại Ả-rập Xê-út là 12.978,3 USD một tháng, tăng 7% so với năm ngoái. Dưới đây là 10 vị trí có mức lương cao nhất theo khảo sát năm 2015 của trang Gulf Business.