Công ty viễn thông Trung Quốc nhiều lần bị phát hiện vi phạm quy định xuất khẩu của Mỹ để bán thiết bị công nghệ cho Iran - quốc gia đang bị Mỹ cấm vận.