Trong báo cáo về doanh nghiệp gia đình toàn cầu vừa công bố, Credit Suisse đã đưa ra danh sách 920 công ty gia đình lớn nhất thế giới. Các công ty trong danh sách này đều là công ty đã niêm yết và có giá trị vốn hóa thị trường ít nhất là 1 tỷ USD, trong đó, cổ phần do một gia đình sở hữu ít nhất phải là 20%.