Các chuyên gia đưa ra nhiều vấn đề tại hội thảo “Tăng cường tính cạnh tranh trong thị trường lúa gạo và chăn nuôi Việt Nam" .