Điều bất ngờ là những thương hiệu tầm cỡ thế giới như Apple, Channel cũng hợp tác với công ty thú vị này.