Vào thời điểm cuối năm 2015, thông tin về những cơ hội theo lộ trình thực hiện các FTA, rồi EAC và một vài năm nữa là TPP đi kèm với những thách thức không nhỏ dồn dập đến với cộng đồng doanh nghiệp.