Lên sàn vẫn là mục tiêu của các công ty công nghệ trẻ tham vọng bất chấp thị trường chứng khoán lên xuống thất thường. Tuy nhiên, Uber vẫn chưa đoái hoài đến lựa chọn này.