Suốt 8 năm qua, Sông Đà Thăng Long "sa lầy" tại đại dự án Usilk City. Chủ đầu tư đã hứa thật nhiều và cũng thất hứa thật nhiều khiến khách hàng không còn niềm tin tại dự án này.