Vào ngày 19.5 vừa qua, HSC đã chính thức nới room ngoại lên 100%, kỳ vọng sẽ nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu HSC trong tương lai.