Bốn hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ - bao gồm Apple, Amazon, Alphabet và Microsoft đang trong cuộc đua trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức vốn hóa 1.000 tỷ USD.