Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhìn toàn cảnh, năm 2015 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi và đang lấy lại đà tăng trưởng cao. Đây là những tiền đề tạo động lực cho nền kinh tế Việt Nam khởi sắc trong thời gian tới.