Hàng ngàn công nhân thuộc Công ty giầy Venus ở Hà Trung, Thanh Hóa đã nghỉ việc đòi các quyền lợi chính đáng mà đáng ra họ được hưởng theo quy định của pháp luật về lao động.