Ngày 28/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.