Acotec và Công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế là các công nghệ xây dựng tiên tiến nhất hiện nay. Eco-Green City có những lợi thế vượt trội về chất lượng so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.