Việt Nam chỉ đón nhận công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại, bảo vệ môi trường là một trong những lưu ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các CEO người Trung Quốc.