Trong thời đại bùng nổ công nghệ số và trên một thương trường mang tính cạnh tranh khốc liệt, chỉ có những ngân hàng biết nỗ lực đầu tư công nghệ thì mới có thể khẳng định được thế mạnh và chiếm được sự tin yêu của khách hàng.