Mỗi kg tỏi trong nước đang có giá bán 50.000 đồng - chưa tới 3 USD, trong khi đó nếu được chế biến lên men thành tỏi đen theo công thức của Nhật thì giá bán có thể lên tới 150 USD/kg. Thiếu công nghệ chế biến đã khiến cho nông sản Việt bị thua thiệt ngay trên sân nhà.