“Khi được báo chí hỏi, đương nhiên tôi nên trả lời. Tôi nghĩ đây là việc quang minh chính đại và không có gì để giấu”, ông trả lời tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng.