Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 1 năm phát triển mạnh và tăng trưởng ấn tượng, cao nhất tại khu vực châu Á.