Những ngày đầu tháng Tám này, niềm vui và nụ cười luôn rạng người trên từng khuôn mặt mỗi người dân Singapore. Họ bước vào lễ kỷ niệm đáng nhớ nhất (9/8) trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước-50 năm ngày Độc lập!