Lợi nhuận tăng kỷ lục đã giúp giá cổ phiếu công ty Bic Camera tăng hơn 50% trong vòng 1 năm qua...