Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn cầu hiện nay đã nhận thức một cách sâu sắc sức mạnh của thương mại điện tử và đang dần chuyển công việc kinh doanh từ truyền thống sang môi trường trực tuyến. Do đó, việc đẩy mạnh kênh bán hàng qua thương mại điện tử sẽ được nhiều doanh nghiệp chú trọng hơn nhất là khi Hiệp định TPP chính thức được thông qua.