Toyota tăng giá xe như một cách khẳng định thương hiệu và sức hút thì Trường Hải liên lục khuyến mãi để chiếm doanh số.