Coca-Cola gần đây đã xây dựng nhà máy tại Lào - một trong những nơi cuối cùng họ có dư địa để thay đổi cục diện cuộc chiến thị phần với đối thủ PepsiCo.