Thế giới có đang lầm tưởng Hy Lạp là con nợ số một của thế giới, nhưng Nhật Bản mới là nước có tỷ lệ nợ công cao nhất: 243,2% GDP.