Bạo lực khủng bố đã xuất hiện ở nhiều thành phố khắp Trung Quốc nhưng những động thái của Bắc Kinh liên quan đến trừng phạt các tổ chức này vẫn chưa rõ ràng.