Nhà báo William Pesek đã đưa ra một số nhận định về nền kinh tế Việt Nam trên tờ Nikkei...