Bộ Tài chính vừa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô. Theo đó, thuế nhập khẩu 19 dòng linh kiện, phụ tùng ô tô có thể tăng kịch trần.