Hơn 1 tháng sau cuộc phỏng vấn với nhà phân tích chiêm tinh tài chính Trương Minh Huy trong dịp Tết Nguyên đán, TTCK Việt Nam đã phục hồi ấn tượng như dự báo của ông. Chúng tôi tiếp tục gặp lại ông để thảo luận về những biến động của thị trường trong thời gian tới.