Nhật Bản có khoảng 127 triệu người, là quốc gia đông dân thứ 10 trên thế giới.