Dù tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nền kinh tế có giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, song tỷ lệ người thất nghiệp ở khu vực nông thôn đang có dấu hiệu tăng lên.