Đó là kiểu chữa bệnh quái dị mà bà Phạm Thị Phú (được gọi trân trọng là “cô Phú”) đang áp dụng, lôi kéo rất đông người bệnh đến, gây xáo trộn an ninh trật tự địa phương.