Toshiba bị hạ xếp hạng ngay sau khi thông báo kế hoạch cải tổ với ước tính sẽ thua lỗ 4,5 tỷ USD trong năm tài khóa hiện tại và sẽ cắt giảm gần 7.000 nhân công.