Việt Nam sẽ cần 480 tỷ USD trong 4 năm tới cho đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; Xe công mới dùng năm 2010 đã thanh lý; Nhờ Trung Quốc, cổ phiếu thép thế giới "bốc đầu"; Hàng loạt ngân hàng tăng lương cho nhân viên