Nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian qua nhưng cuộc chơi chỉ dành cho số ít. Nhà đầu tư ôm cổ phiếu đã tăng mạnh nhưng không bán được vì thanh khoản quá thấp.