2 cổ phiếu của Bầu Đức vào diện cảnh báo; Lý do thương mại điện tử Indonesia tuột dốc so với mong đợi; Quảng Ngãi 'sốt' giá rơm khô; Nhật cho Campuchia vay 200 triệu USD xây cảng