Sau khi mua gần 30 triệu cổ phần tại LienVietPostBank, ông Đào Nguyên Vũ đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 4,597% vốn, trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất tại ngân hàng này.