Nhà đầu tư nước ngoài nào sẽ sở hữu 38,59% cổ phần “hot” nhất thị trường chứng khoán hiện nay.